Porady dla pracowników

Czy pracując za granicą jesteś ubezpieczony?

Czy pracując za granicą jesteś ubezpieczony?

Czy pracownik jest ubezpieczony podczas trwania zatrudnienia? – Oczywiście!

Kandydat dostaje umowę na warunkach zagranicznych (w zależności od tego w jakim kraju podejmie pracę). Podpisując ją, od momentu wejścia na budowę/ zakład pracy jest ubezpieczony na terenie kraju zatrudnienia. Dodatkowo pracownik ma prawo wyboru czy chce rozszerzyć ubezpieczony austriackie na teren Polski. Jest to opcja darmowa, więc wielu się na nią decyduje.  Więcej szczegółów w artykule na temat – Jak wypełnić druk E106?

W Austrii od dnia 01.01.2020r każdy pracownik legalnie zatrudniony musi zebrać komplet dokumentów, z którymi należy udać się pod konkretny adres w celu wyrobienia karty zdrowotnej ze zdjęciem (tzw. E-Card). Więcej szczegółów w artykule na temat – Jak otrzymać kartę zdrowotną E-Card?